English Home

Adresa
A: Hasana Merdžanovića br. 19,
71000 Sarajevo, BiH
E: web@englishhome.ba
M: +387 62 289 660

Društvo je registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu

MBS: 65-01-0059-12
Porezni broj: 201726060002

Raiffeisen Bank BiH: 1610000101700049
Sparkasse Bank BiH: 1990490055258231

ID broj: 4201726060002
PDV broj: 201726060002